AKTSOMHETSVURDERING

AKTSOMHETSVURDERING 2023

Lilleba er innforstått med at aktsomhetsvurderinger er en viktig del i åpenhetsloven, og er summen av risikoanalyser, kartlegging og tiltak. Under har vi derfor delt opp våre aktsomhetsvurderinger i trinn A, B og C.

A. Risikovurdering

Hovedvirksomheten til Lilleba & Herremann AS er design, produksjon og distribusjon av nattøy, sengetøy og loungewear via netthandel og B2B-salg.

Våre leverandører er i følgende kategorier

  • Tekstilprodusent (Sør-Korea)
  • Råvareprodusenter
  • Emballasjeprodusenter
  • Transportleverandører (internasjonale)
  • Distributører (Norge)

Lilleba har søkt å kartlegge og vurdert mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som er knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom hovedleverandørkjeden.

B. Kartlegging av faktiske forhold

Mennesker, samfunn og miljø

Hovedformålet med åpenhetsloven er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Lilleba & Herremann AS sikrer dette ved å stille krav til våre leverandører, som må dokumentere at ansatte har anstendige arbeidsforhold og arbeidstid, og lønn ihht regelverk.

Vår produksjon skal heller ikke være til skade for miljø og samfunn generelt. Lilleba har siden starten av hatt en policy om lavest mulig miljøavtrykk og bruk av mest mulig miljøvennlige materialer. Vi har også praktisert full åpenhet rundt leverandørkjeden i vareproduksjonen, og fullstendig produsentoversikt ligger ute på nettstedet vårt.

Produktsikkerhet og kvalitet

Lilleba tilbyr produkter for barn 0-12 år og voksne. Til nesten samtlige av våre varer benyttes vårt eget spesialutviklete stoff i bambus og bomullsviskose, uten elastan og fritt for giftige kjemikalier. Stoffprøver testes regelmessig hos uavhengige laboratorier. All materialproduksjon er ISO-sertifisert, og øvrige deler av plaggproduksjonen er i tråd med ISO-standard.

Lilleba søker å kun produsere varer i høy kvalitet, med lang levetid, og med produktdetaljer og størrelser som gjør at plaggene kan brukes lenge, også for barn i vekst.

Valg av leverandører

Lilleba har siden oppstarten av arbeidet med samme hovedleverandør, som kjenner våre verdier og krav til dokumentasjon i hele leverandørkjeden. Lilleba ønsker kun å benytte underleverandører med gode reguleringer av arbeidsforhold, arbeidstid, og som har gode miljøtiltak.

Mangfold og inkludering

Som klesmerke har Lilleba også mulighet til å fremme mangfold og inkludering gjennom vårt markedsmateriell, noe vi har vært svært bevisste på. Vi har også lagt vekt på å designe modeller og størrelser som passer flest mulig.

Intellektuelle rettigheter

Lilleba forholder seg strengt til Åndsverkloven i all mønstergjengivelse, og sikrer at alle intellektuelle rettigheter til bruk er ivaretatt.

Oppsummering av arbeidet

Lilleba og Herremann AS har etterspurt dokumentasjon og i gjennomgangen ikke funnet eksempler på brudd hos førsteleverandør og underleverandører. Førsteleverandører har også bekreftet etterlevelse av rettigheter og arbeidsforhold hos andreleverandører.

C. Tiltak

Lilleba AS vil i 2023/2024 prioritere følgende tiltak:

4. OPPFØLGING OG RESULTATER

Arbeidet med etisk handel, bærekraft og produktsikkerhet er en naturlig del av Lilleba & Herremanns internkontrollarbeid, hvor systematikk og kontinuerlig forbedring er to overordnede prinsipper. Innkjøper har videre ansvar for å gjennomføre og følge opp tiltakene og målene i tiltaksplanen.

Eksisterende rutiner for innkjøpsprosesser og leverandøroppfølging er oppdatert med forsterkede tiltak for kvalifisering og kartlegging av leverandører og deres leverandørkjede. Rutinene som er etablert vil sikre oppfølging og gjennomføring av tiltak og oppnåelse av mål, og bidra til å styrke og forbedre fremtidige kartlegginger og aktsomhetsvurderinger.

5. SYSTEMATIKK

Innkjøper har ansvar for å følge opp de rutinene som er etablert for revidering av risikomatrisen og tiltaksplanen, som skal gjøres fortløpende, men minimum årlig.

Thomas Myra, Styrets leder

Trond Jahren, Styremedlem