Vi har testet produktene våre for helse- og miljøskadelige kjemikalier

FORMALDEHYD: Vi har testet kolleksjonen hos Eurofins Analycen Tekstil i Lindkjøping. Resultatet på prøvene var at våre klær ikke inneholder formaldehyd, som kan være både allergi- og kreftfremkallende.

Fra NRK Puls:
Barn rammes av kjemiske stoffer. Barna våre er sårbare for all hverdagsforurensningen i sengetøy, klær, sjampoer, og i maten vi serverer dem. Lav kroppsvekt, høyt opptak.

VANNOPPTAK OG FUKTABSORPSJON HOS SIFO: Testen viser at Lillebatøy tar opp mer vann og har en høyere fuktabsorpsjon enn vanlig bomullskvalitet. 76,5 % kontra 52,6 %. Sifo testraport

SOLBESKYTTENDE: Vi har testet klærne for UV-beskyttelse. Klærne med 60 % bambus og 40 % bomull er testet til UV-beskyttelsesfaktor 15 hos Swerea IVS i Sverige. Sverea IVS test

HORMONFORSTYRRENDE KJEMIKALIER: Vi har også testet klærne for kvikksølv (meget giftig ved innånding og hudkontakt), kadmium (giftig og kreftfremkallende), PCB (miljøfarlig), ftalater (hormonforstyrrende, har i dyreforsøk ført til skader på lever, nyrer og sentralnervesystem) hos Eurofins, Tyskland og de inneholder ingen spor av dette. Eurofins test (PDF 74 kb)

DIMETYLFUMARAT (DMFu):  Det er ikke påvist dimetylfumarat i våre klær (Eurofins juli 2012). Det benyttes for å hindre sopp- og muggvekst i møbler og andre produkter under transport og lagring. Kontakt med stoffet kan gi omfattende eksem, og smertefull hudreaksjon med kløe og rødmende, væskende hevelser. Stoffet er funnet i tekstiler og varer av lær eller kunstlær. Stoffet finnes sannsynligvis også i andre produkter. I 2009 innførte Norge et forbud mot å bruke dette stoffet i forbrukerprodukter. DMFu er forbudt å bruke i alle EU/EØS-land. Test Eurofins 

AZOFARGESTOFFER:  Lilleba overholder kravene for tekstiler i helhold til Svanemerket når det gjelder azofargestoffer (Eurofins juli 2012). Disse fargestoffene kan brytes ned til arylaminer, dels i kroppen og dels rent kjemisk. Noen arylaminer er vist å være kreftfremkallende, et velkjent eksempel er bensidin. Imidlertid er flere azofargestoffer ikke basert på kreftfremkallende arylaminer. Arylaminer kan også gi hudallergi, irritere øynene, være giftige/meget giftige ved innånding og svelging eller ved hudkontakt. Azofargestoffer benyttes hovedsakelig til farging av ull, men også i noen grad til farging av andre tekstiltyper. (ref. Folkehelseinstituttet). Test Eurofins 

ANTIBAKTERIELT: Lilleba har gjennomført en test ved KATRI Korea apparel Testing & Research Institute som bekrefter at stoffet de benytter er antibakterielt. Vi har forsøkt å teste dette også i Norge, uten å lykkes. Det kan være at utstyr og metoder ikke er gode nok. Vår egen erfaring er at stoffet tar bort lukt, og da tenker vi at det må være en eller annen slags antibakteriell egenskap i produktet. Men hva dette er, eller om det kommer spesifikt fra bambusen, vet vi ikke. Test Katri

HELT UTEN MILJØGIFTER: Miljøgifter kan skade både natur, mennesker og dyr. Likevel brukes de dessverre hyppig i tekstiler og klær. Lilleba har nulltoleranse mot bruk av miljøgifter, og tester produktene våre jevnlig for fluorkarboner, formaldehyd, ftalater, bly, krom, nikkel m.m. Test TUV SUD

Les mer på miljøstatus.no

Sør-Korea

Vi produserer klærne i Sør-Korea, som er et I-land og en del av den rike, industrialiserte verden. Det er viktig for oss med en produksjon som består av voksne arbeidere, som får normal lønn og har normale arbeidsvilkår og at det er strenge krav for håndtering av kjemikalier.

Alle våre produkter er produsert etter GOTS standard. Dette vil si at alle kjemikalier som blir brukt er kontrollert, at det ikke er noen farlige kjemikalier brukt i prosessen og at produktet er kvalitetsjekket. Samt at de sosiale kriteriene i hele prosessen er kontrollert.

Din handlekurv